Religiologija in etika (enopredmetni)

  Teološka fakulteta

  Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti) Teološka fakulteta Ljubljana
  ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Magister Religiologije in etike
  Kraj izvajanja: Ljubljana

  O študijskem programu

  Temeljni cilj programa je oblikovati profil teologa-religiologa, ki ga odlikujejo znanje in kompetence s področja religiologije, medverstvenega dialoga ter etičnih vprašanj. Program poglablja in nadgrajuje znanje in kompetence, pridobljene na prvostopenjskem programu Teoloških in religijskih študij ali v kakšnem drugem primerljivem prvostopenjskem študiju. Poudarek je na interdisciplinarnem študiju religioznih tradicij v kontekstu multikulturne in multireligiozne družbe. Študenta usposablja za samostojno raziskovanje, za pridobivanje novih znanj na področju religiologije in etike in njihovo uporabo.

  Magister pridobi in zna uporabiti poglobljena znanja o religijskem pojavu, ki je določujoča strukturna stalnica tako v zgodovinskem družbeno-kulturnem kot tudi osebnem življenju.

  Vpisni pogoji

  • Končan prvostopenjski univerzitetni študijski program Teološki in religijski študiji ali
  • končan prvostopenjski univerzitetni študijski program s področja humanističnih in družboslovnih študij, ovrednoten s 180 oziroma 240 KT – v primeru, ko ima kandidat zaključen študij z 240 KT, se mu lahko prizna do 60 KT, ali
  • končan katerikoli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji: Antropologija z etiko, Uvod v Staro in Novo zavezo, Obredje in bogočastje, Verstva sodobnega sveta, Religijska etika, Filozofija religije, Skrivnost troedinega Boga, Antična verstva in krščanstvo, ali
  • končan predbolonjski visokošolski strokovni program Teologija.

  Šolnina

  Za izredni študij, posamezni letnik: 2.400 €

  Prejšnji članekTeologija – enoviti magistrski študijski program
  Naslednji članekGospodarski inženiring
  marketing [afna] nevtron.eu

  Marketing