Gospodarsko inženirstvo

Način študija:
Izredni
Stopnja:
Doktorski
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Fakulteta za strojništvo UM
Trajanje študija:
IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Doktor znanosti
Kraj izvajanja:
Maribor

O študijskem programu

Doktorski študijski program 3. stopnje Gospodarsko inženirstvo je prvi in edini pravi interdisciplinarni študijski program s področja industrijskega oz. inženirskega menedžmenta na Univerzi v Mariboru in v Sloveniji nasploh. V času študija oz. raziskovalnega dela študent obravnava izzive, kjer se povezujejo tehniški vidiki (s področja strojništva ali gradbeništva) z ekonomsko-poslovnimi vidiki. Namen študijskega programa je oblikovanje profila doktorja znanosti, ki omogoča raziskovalno-razvojno in znanstveno delo na področju, ki zahteva specifična znanja značilna za gospodarske inženirje in preplet ekonomsko-tehničnih znanj.

Vpisni pogoji

  • študijski program 2. stopnje,
  • enovit bolonjski magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.
  • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004, ki je ovrednoten najmanj z 240 ECTS
  • visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za pridobitev specializacije v skupnem obsegu najmanj 240 ECTS. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu vsaj 30 ECTS, v čim širšem naboru predmetov študijskega programa 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo, ki jih kandidat opravi v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Kandidat mora opraviti obveznosti, ki mu jih določi pristojna komisija Senata članice od koder prihaja mentor.
  • enakovredno izobraževanje v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.900 €