Doktorska šola Fakultete za strojništvo

  Pročelje rektorata Univerze v Mariboru

  Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
  ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Doktor znanosti
  Kraj izvajanja: Maribor

  O študijskem programu

  • študijski program 2. stopnje;
  • enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami;
  • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, ki je ovrednoten najmanj z 240 ECTS:
  • študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije v skupnem obsegu najmanj 240 ECTS; takim kandidatom se pred vpisom v študijski program na izbrano študijsko smer določijo naslednje študijske obveznosti v obsegu 30 ECTS točk in sicer:
   – smer Strojništvo: iz študijskega programa 2. stopnje Strojništvo, ki jih morajo opraviti pred vpisom: Izbrana poglavja iz matematike (6 ECTS), Izbrana poglavja iz mehanike (6 ECTS), Sodobni inženirski materiali (6 ECTS), Metode eksperimentalnega dela (6 ECTS), Numerično modeliranje in računalniške simulacije (6 ECTS);
   – smer Oblikovanje in tekstilni materiali: iz študijskega programa 2. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali, ki jih morajo opraviti pred vpisom: Predmete Analizne metode v tekstilstvu, Mehanske lastnosti tekstilnih materialov, Površinske lastnosti polimernih materialov, Metode recikliranja tekstilnih materialov in Nanomateriali morajo opraviti študentje, katerih doktorska disertacija je usmerjena na področje materialov in tehnologij. Tisti študenti, katerih znanstveno raziskovalno delo v okviru doktorata bo povezano z oblikovanjem, morajo opraviti pred vpisom naslednje predmete: Barvna metrika, Predstavitvene tehnike in virtualni katalogi, Kreatorsko oblikovanje, Menedžment razvoja tekstilnih izdelkov, Vizualne komunikacije ali Multifunkcionalnost v oblikovanju. Študent izbere prvo ali drugo skupino petih predmetov, odvisno od študijske discipline (materiali in tehnologije ali oblikovanje), v sklopu katere želi opravljati svoj doktorski študij.
   – smer Tehniško varstvo okolja: iz študijskega programa 2. stopnje Tehniško varstvo okolja v skupnem obsegu 30 ECTS točk s področja ekologije in varstva okolja. Študijske obveznosti (nabor vsebin) takim kandidatom določi Komisija za študijske zadeve FS, pri čemer upošteva kandidatovo področje izobrazbe (vrsto programa, ki ga je kandidat zaključil).
  • enakovredno izobraževanje v tujini.

  Šolnina

  Za izredni študij, posamezni letnik: 3.900 €

  Prejšnji članekGospodarsko inženirstvo
  Naslednji članekGermanistika (dvopredmetni)

  Urednica revije Študent