Gostinstvo in turizem

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Višješolski
Univerza:
Višješolski zavodi
Zavod:
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Višja strokovna šola
Trajanje študija:
REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Program je sestavljen tako, da omogoča izbirnost, ki je vezana na splošne potrebe gostinstva in turizma ter na specifične potrebe posameznih teritorialno zaokroženih območij. Vrednoten je po kreditnem sistemu ECTS, kar omogoča uveljavljanje pridobljenih kreditnih točk v nadaljnjem izobraževanju v Sloveniji in tujini.

Namenjen je predvsem tistim študentom, ki se želijo po opravljeni diplomi zaposliti v turističnem gospodarstvu. S tesno povezanostjo z gospodarstvom, predvsem v okviru praktičnega izobraževanja in z izdelavo diplomskih nalog, v katerih diplomanti obravnavajo aktualne naloge v konkretnih situacijah, imajo diplomanti izjemne možnosti hitrega napredovanja na delovnih mestih.

Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.