Gradbeništvo

Način študija:
Redni
Stopnja:
Univerzitetni
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM
Trajanje študija:
REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Diplomirani inženir gradbeništva (UN)
Kraj izvajanja:
Maribor

O študijskem programu

Študijski program zagotavlja lik univerzitetnega diplomiranega inženirja gradbeništva, ki na podlagi osvojenega znanja razvije ustrezne sposobnosti projektiranja in gradnje gradbenih objektov ter oblikovanja in izdelave gradbenih izdelkov v smislu ustrezne oblike, kakovosti in cene. Rezultat tako zasnovanega programa je diplomant s širokim teoretičnim znanjem in poglobljenimi specifičnimi strokovnimi znanji, kar mu omogoča samostojno in inovativno opravljanje različnih nalog s področja gradbeništva širom Evrope, saj je njegovo znanje primerljivo z znanji pridobljenimi na sorodnih ustanovah v Evropi.

Pomemben cilj predlaganega programa je izobraževanje in priprava za nadaljnji študij. Predlagani program študentom omogoča in jih vzpodbuja k nadaljnjemu študiju na podiplomskem programu, saj jim posreduje dovolj široka temeljna in osnovna strokovna znanja, kar ga usmerja v izbiro ustrezne specializacijske smeri na podiplomskem študiju. Tam lahko temeljna znanja glede na izbrano smer študija še ustrezno nadgradi, strokovna pa specializira in poglobi.

Program izobražuje sodobne evropske gradbene inženirje, ki so se sposobni vključiti v delo v gospodarstvu tako doma, kakor tudi v evropski uniji. Diplomanti v okviru predmetno specifičnih kompetenc pridobijo in obvladajo zlasti znanja s področja projektiranja, organiziranja, managementa in vodenja gradbenih del in gradbene proizvodnje, gradbene informatike, ekologije, urbanega planiranja in okoljske politike. Poznavajo in razumevajo utemeljitev in zgodovinskega razvoja gradbene vede in komuniciranje znotraj organizacije in navzven s partnerji in strankami. Sposobni so reševanja posameznih manj zahtevnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov in samostojnega dimenzioniranja gradbenih elementov, ki jih še ne povezujejo v celote, zato niso sposobni projektiranja celotnih objektov.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.
30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
292SledilciSledite