Grški jezik, književnost in kultura (dvopredmetni)

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Filozofska fakulteta UL

⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
? ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
? Pridobljen naziv: Magister grškega jezika, književnosti in kulture
?️ Kraj izvajanja: Ljubljana

O študijskem programu

S programom si študentje pridobijo poglobljeno znanje na področju grškega jezika, kulture in književnosti v obsegu, ki je primerljiv z drugostopenjskimi programi grščine, klasične filologije oziroma antičnih študij na večini evropskih univerz. Pridobijo si splošne kompetence humanističnega intelektualca ter specifične strokovne kompetence: suvereno obvladovanje grškega jezika s sposobnostjo branja najtežavnejših besedil v izvirniku, razumevanje zgodovine grščine in njenega vpliva na moderne jezike, poznavanje vseh vidikov grške književnosti in kulture od starega veka do sodobnosti, razumevanje vloge, ki jo imata antična in poznejša grška književnost in filozofija v evropski literaturi in kulturi.

Smer Starogrški jezik, književnost in kultura je zasnovana predvsem raziskovalno. Magistranti poznajo metode filološke analize besedil in so posamezna literarna in strokovna dela sposobni interpretirati v zgodovinskem kontekstu, obenem pa poznajo tudi sodobne teoretske poglede in metodološke pristope. Usposobljeni so za samostojno delo na področju raziskovanja, literarnega prevajanja, v publicistiki, založništvu, arhivistiki in na drugih področjih, ki zahtevajo temeljito in natančno delo z besedilom, sodelujejo pa lahko tudi pri raziskovanju na sorodnih področjih, kjer je poglobljeno znanje grščine nepogrešljivo: arheologija in muzeologija, zgodovina, umetnostna zgodovina, jezikoslovje in literarne vede. S tem znanjem se lahko poklicno usmeri v raziskovanje, prevajanje, publicistiko, založništvo, turizem,…

Tudi smer novogrški jezik, književnost in kultura omogoča raziskovalno usmeritev, vendar postavlja poudarek predvsem na praktično obvladovanje vseh ravni sodobnega grškega jezika, od vsakdanje komunikacije, ustnega in pisnega prevajanja iz nove grščine v slovenščino in iz slovenščine v novo grščino do interpretacije in posredovanja literarnih del.

Vpisni pogoji

  • Končan prvostopenjski dvodisciplinarni univerzitetni študijski program istih disciplin, vrednoten s 180 KT, ali
  • končan prvostopenjski dvodisciplinarni univerzitetni študijski program istih disciplin, ovrednoten z 240 KT – kandidatom se lahko glede na opravljene obveznosti prvostopenjskega študija prizna do 60 KT, ali
  • končan katerikoli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z ustreznih strokovnih področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika) ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji in ki obsegajo od 10 do 60 KT, ali
  • končan katerikoli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji in ki obsegajo od 10 do 60 KT, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program po starem programu z ustreznih strokovnih področij (jezikoslovje, družboslovje, humanistika) ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji in ki obsegajo od 10 do 60 KT, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji in ki obsegajo od 10 do 60 KT.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.800€

Prejšnji članek
Naslednji članek