Kemijsko inženirstvo

Način študija:
Redni
Stopnja:
Univerzitetni
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL
Trajanje študija:
REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Diplomirani inženir kemijskega inženirstva (UN)
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je usposobiti strokovnjake, ki se bodo znali vključevati v realne industrijske procese in bodo lahko na osnovi kemijsko inženirskih znanj obravnavali, analizirali in načrtovali kemijske procese in produkte.

Splošne kompetence, ki jih diplomanti osvojijo, so: dobra podlaga na glavnih področjih kemijskega inženirstva, solidno znanje kemije ter zadostno znanje matematike in fizike; standard znanj in kompetenc, s katerimi bodo lahko vstopili v drugi cikel sklopov predavanj oziroma programov; sposobnost analize, sinteze in razumevanja vpliva tehniških rešitev na okoljske in socialne odnose; sposobnost učinkovite komunikacije, tudi v angleščini, in uporaba modernih predstavitvenih orodij; sposobnost delovanja v multidisciplinarnih skupinah; razumevanje načela vodenja in poslovne prakse; sposobnost razumevanja svoje poklicne in etične odgovornost; sposobnost samostojnega učenja in potreba po vseživljenjskem učenju.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v programih srednjega strokovnega izobraževanja (kemijski tehnik, elektrotehnik, strojni tehnik, ladijski strojni tehnik, farmacevtski tehnik, gradbeni tehnik, geodetski tehnik, geotehnik, metalurški tehnik, gozdarski tehnik, kozmetični tehnik, lesarski tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik laboratorijske biomedicine, tehnik mehatronike, tehnik računalništva, živilsko prehranski tehnik) in izpit iz enega od predmetov splošne mature: matematika, fizika; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.