Humanistični študiji (Ljubljana)

  Knjižne police

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
  ? ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: diplomirani humanist (VS)
  ?️ Kraj izvajanja: Ljubljana

  O študijskem programu

  Študijski program je zasnovan na temeljnih vidikih filozofskih, religijskih, zgodovinskih, antropoloških ter umetniških disciplin, ki omogočajo razumevanje sveta, v katerem živimo. Študijsko popotovanje se prične z uvajanjem v temelje filozofije v Grčiji s posebnim poudarkom na etiki, umetnosti, književnosti, logiki in hermenevtiki. V nadaljevanju študija se vsebine poglabljajo in nadgrajujejo z raziskovalnimi seminarji, izbirnimi predmeti ter z uporabnimi vidiki sodobnih humanističnih ved, kot so okoljska etika, nove tehnologije, nove rabe energij ter sodobne teme iz teologije, politične ekonomije ter filozofije.

  Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

  Šolnina

  Za izredni študij, posamezni letnik: 2.300€

  Prejšnji članekManagement transportne logistike
  Naslednji članekHumanistični študiji (študij na daljavo)

  Urednica revije Študent