sobota, 28 januarja, 2023

Management transportne logistike

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Visokošolski
Univerza:
Samostojni visokošolski zavodi
Zavod:
AREMA - Visoka šola za regionalni razvoj

⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
? ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
? Pridobljen naziv: diplomirani manager transportne logistike (VS)
?️ Kraj izvajanja: Ljubljana

O študijskem programu

Diplomanti študijskega programa Management poslovne logistike bodo poleg temeljnih znanj s področij poslovnih in upravnih ved, ekonomije, menedžmenta, informatike , transporta in logistike pridobili tudi specializirana znanja in kompetence s področja managementa transportne logistike v mednarodnem okolju. Podjetnost, kreativnost in kompetence za inoviranje so ključne determinante za prilagodljivost in zaposljivost diplomantov. Študijski program Management transportne logistike je primerljiv s sorodnimi programi v tujini. Diplomanti programa bodo zato zanimivi tudi za mednarodno zaposlovanje diplomantov in bodo tako spodbujali prosti pretok delovne sile v Evropi.

Oblikovati želimo lik diplomanta, ki bo usposobljen evidentiranja problema in njegove analize ter predvidevanja operativnih rešitev v logističnih procesih organizacije, transportne logistike, ki bo obvladal standardne metode, postopke in procese v logističnih in upravljavskih procesih. Diplomant bo usposobljen uporabiti pridobljeno teoretično znanje v praksi, bo avtonomen v svojem strokovnem delu, zavezan profesionalni etiki. Zmogel bo reševati konkretne delovne probleme z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije na svojem konkretnem delovnem strokovnem področju.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura ali
  • pred 1.6.1995 opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.250€