Evropski regionalni management

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Visokošolski
Univerza:
Samostojni visokošolski zavodi
Zavod:
AREMA - Visoka šola za regionalni razvoj
Trajanje študija:
REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
diplomant evropskega regionalnega managemneta (VS)
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

O razvoju regij ne moremo govoriti brez zavedanja, da ga sestavlja najmanj pet vidikov: ekonomski, pravni, informacijski, socialni in okoljski. Izziv je v povezavi in integraciji različnih sektorjev (lokalna samouprava, gospodarstvo, kmetijstvo, energija, trgovina, investicije). Da bi resnično lahko ukrepali, je nujno potrebno koncept razvoja razširiti na vse sektorske politike, in najpomembnejše: na ključne deležnike z gospodarske in negospodarske sfere. Sprejemi zakonodaje, deklaracij in predpisov bodo, na žalost, brez dejanske spremembe razumevanja in znanja procesov na področju razvoja regij, ki upošteva gospodarske in socialne interakcije med akterji, ki sodelujejo v procesu, ostali zgolj mehanizmi prisile, ne pa pot k učinkovitemu in trajnostnemu razvoju slovenskih regij.

Črpanje nepovratnih sredstev v programih EU je zaradi vse slabših razmer v gospodarstvu in na finančnih trgih vedno bolj iskan vir financiranja projektov. Problem mnogih podjetij je v tem, da ne vedo, kako do teh sredstev sploh priti. Ob tem se mnogokrat ne zavedajo, da se uspešnega razvoja ne da graditi brez sodelovanja z negospodarstvom in/ali lokalno samoupravo. To je razlog, da podjetja ne postajajo ključen deležnik v regionalnem razvoju in ne dosegajo zastavljenih ciljev.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura ali
  • pred 1.6.1995 opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.250€