Informatika

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Inženir informatike
  ?️ Kraj izvajanja: Litija

  O študijskem programu

  Danes si življenja brez računalnikov ne znamo več predstavljati, saj so postali del našega vsakdana tako doma kot v službi. Informatik s svojim znanjem rešuje morebitne težave v podjetjih, kjer imajo vzpostavljen sistem informacijsko – komunikacijske tehnologije (javna podjetja, banke, zavodi… ). Poklic informatika je dinamičen, saj se vedno znova srečuje z novostmi, ki so pri tovrstnem poklicu stalnica. Inženirji informatike zasedajo delovna mesta: informatik, vzdrževalec programske opreme, spletni programer…

  Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.