Informatika

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Inženir informatike
  ?️ Kraj izvajanja: Maribor

  O študijskem programu

  Znanje je pomembno za uspešno in plodno kariero posameznika. To še posebej velja v informatiki, ki zahteva stalno učenje in pridobivanje novih znanj ter veliko napora za obvladovanje zahtevnih poslovnih procesov.

  Študentje informatike pridobijo dodatna znanja, potrebna za delo na zanimivih IT projektih tako doma kot v tujini. Znanje pa lahko nadgradijo s programom Poslovna informatika na Visoki šoli.

  Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

  Študijske smeri

  • Programske aplikacije in podatkovne baze
  • Računalniški sistemi in omrežja