Psihologija (enopredmetni)

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Filozofska fakulteta UM
Trajanje študija:
REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister psihologije
Kraj izvajanja:
Maribor

O študijskem programu

Osrednji cilj programa je oblikovanje izobrazbenega profila, ki daje popolne kvalifikacije in potrebne kompetence za samostojno prakso v psihološki dejavnosti, z ustreznim (poglobljenim in tudi fleksibilnim) odzivanjem na izzive sodobne družbe in bivanj v njej.

Drugostopenjski program Psihologije zaokroža prvostopenjski študij psihologije, tako da študenti pridobijo dodatno in poglobljeno znanje, razumevanje in veščine s temeljnih in aplikativnih področij psihologije in drugih, s psihologijo povezanih znanstvenih disciplin. Z doseganjem omenjenega so študenti po opravljenem študiju pripravljeni za samostojno psihološko delovanje na kateremkoli poklicnem področju, kjer so poleg splošnih kompetenc zahtevane tudi predmetno specifične kompetence, vezane na psihološko dejavnost.

Vpisni pogoji

  • Končan študijski program prve stopnje s področja psihologije ali
  • končan prvostopenjski študijski program z ustreznih strokovnih področij (biopsihologija, socialno delo, pedagogika in andragogika, socialna pedagogika, študijski programi s področja specialnih pedagogik in drugi študijski programi, v katerih je zastopanih vsaj 40 KT psiholoških vsebin) ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu od 10 do 60 KT iz predmetov programa prve stopnje Psihologija (FF UM): Zaznavni procesi (5 KT), Višji spoznavni procesi (6 KT), Motivacija in emocije (4 KT), Psihometrija (7 KT), Klinična psihologija (7 KT) in Psihologija v organizacijah (7 KT), ali
  • diploma univerzitetnega študijskega programa z ustreznih področij (socialno delo, pedagogika in andragogika, socialna pedagogika, študijski programi s področja specialnih pedagogik in drugi študijski programi, v katerih je zastopanih vsaj 40 KT psiholoških vsebin), sprejetega pred 11. 6. 2004 – kandidatom se prizna praviloma 60 KT, ali
  • diploma visokošolskega strokovnega študijskega programa z ustreznih področij, sprejetega pred 11. 6. 2004, in končan program za pridobitev specializacije – kandidatom se prizna praviloma 60 KT.
Prejšnji članek
Naslednji članek