Informatika in podatkovne tehnologije

Način študija:
Redni
Stopnja:
Univerzitetni
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM

⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
? ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
? Pridobljen naziv: Diplomirani inženir informatike in tehnologij komuniciranja (UN)
?️ Kraj izvajanja: Maribor

O študijskem programu

Študijski program je namenjen vsem, ki želijo opravljati svoj poklic kot: načrtovalci in skrbniki informacijsko-komunikacijskih sistemov; razvijalci sodobnih programskih rešitev, spletnih storitev, mobilnih in pametnih aplikacij; kreativni snovalci poslovnih informacijskih in komunikacijskih rešitev; bodoči vodilni programski inženirji v IT industriji – vrhovni inženirji, glavni načrtovalci, odgovorni tehniški skrbniki v svojih podjetjih; povezovalci sodobnih tehnoloških rešitev z ljudmi in vsakdanjo prakso; organizatorji in vodje informacijskih, komunikacijskih in z njimi povezanih poslovnih procesov.

Diplomanti so strokovnjaki, ki želijo nadgrajevati svoje znanje in veščine v iskanju vodilnih mest v najrazličnejšh podjetjih, organizacijah in ustanovah. Nekateri si želijo izpolniti ambicije po oplemenitenju poznavanja računalniških in informacijskih tehnologij v povezavi z ljudmi in vsakdanjo prakso, medtem ko želijo drugi pridobiti nujno potrebna tehnološka znanja za izkoriščanje svojih komunikacijskih, organizacijskih in poslovnih sposobnosti v sodobni informacijskih družbi. Program je načrtovan tako, da zadosti potrebam obeh skupin ter z veliko možnostjo izbirnih vsebin in strokovnega usmerjanja ponudi vsakemu primerno vsebino po njegovi meri.

Možna področja zaposlitev diplomantov tako zajemajo: načrtovanje, razvoj in vzdrževanje programske opreme, snovanje informacijskih rešitev, razvoj in skrbništvo multimedijskih sistemov, vodenje projektov, analiza poslovnih zahtev, zagotavljanje kakovosti, sistemi za podporo odločanju, analiza poslovnih procesov, upravljanje podatkovnih skladišč, upravljanje omrežij in telekomunikacijskih sistemov.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Študijske smeri

V 3. letniku se študij deli na: Informacijski sistemi in Informacijska varnost.

Prejšnji članek
Naslednji članek