sobota, 28 januarja, 2023

Elektrotehnika

Način študija:
Redni
Stopnja:
Univerzitetni
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir elektrotehnike (UN)
Kraj izvajanja: Maribor

O študijskem programu

Prvi trije semestri so skupni, v četrtem pa študentje izberejo eno izmed treh študijskih smeri: Avtomatika in robotika, Elektronika ali Močnostna elektrotehnika.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, razen če je to predmet Elektrotehnika ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Študijske smeri

V 4. semestru se študij deli na: Avtomatiko in robotiko, Elektroniko in Močnostna elektrotehnika oziroma splošna elektrotehnika.