Inkluzija v vzgoji in izobraževanju

Način študija:
Izredni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Pedagoška fakulteta UM
Trajanje študija:
IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister profesor inkluzivne pedagogike
Kraj izvajanja:
Maribor

O študijskem programu

Program je namenjen novim potrebam na področju izobraževanja vzgojiteljev, učiteljev na primarni in sekundarni ravni izobraževanja, ki so nastale z uvajanjem inkluzije, dvigu kakovosti študija izobraževalnih poklicev, učinkovitem prilagajanju spremembam v šolskem okolju na vseh ravneh izobraževanja in kadrovskemu prispevku različnim institucijam, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Bodoči učitelji, vzgojitelji, učitelji praktiki in drugi s programom poglobijo svoje znanje na področju posebnih potreb, dela v inkluziji in interdisciplinarnih timih. Z novimi pristopi pri izobraževanju učiteljev se v okviru programa dosega tudi večje zavedanje in razumevanje učnih, socialno emocionalnih težav otrok in mladostnikov, ki lahko vplivajo na učenje in razvoj strategij za obvladovanje težav ter zmanjšanje predsodkov in stereotipov o delu z otroki s posebnimi potrebami.

Magistri pridobijo široko strokovno teoretično in praktično znanje o delu z otroki s posebnimi potrebami, z nadarjenimi in otroki, z otroki ki izhajajo iz drugačnega socio-kulturnega okolja, o uporabnih učnih strategijah za različne skupine otrok ter načinih načrtovanja in evalvacije vzgojno izobraževalnega dela na tem področju.

Vpisni pogoji

  • Končan študijski program prve stopnje s strokovnega področj: edukacijske vede, predšolska vzgoja, razredni pouk, pedagogika, psihologija, specialna in rehabilitacijska pedagogika, socialna pedagogika, socialno delo ali defektologija, ali
  • končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo skupaj 30 KT iz predmetov: pedagogika, specialna pedagogika, pedagoška psihologija, razvojna psihologija, didaktika in metodologija pedagoškega raziskovanja, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnega področja: edukacijske vede, predšolska vzgoja, razredni pouk, pedagogika, psihologija, specialna in rehabilitacijska pedagogika, socialna pedagogika, socialno delo ali defektologija, ali
  • končan drugi visokošolski strokovni program sprejet pred 11. 6. 2004, ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 30 KT iz predmetov: pedagogika, specialna pedagogika, pedagoška psihologija, razvojna psihologija, didaktika in metodologija pedagoškega raziskovanja, ali
  • končan drugi univerzitetni študijski program sprejet pred 11. 6. 2004 – kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu do 30 KT, ki jih je lahko opravil med študijem na univerzitetnem študijskem programu, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program, ali
  • končano enakovredno izobraževanje v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, 1. letnik: 2.200€, 2. letnik: 2.400€

Prejšnji članek
Naslednji članek