Likovna pedagogika

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Pedagoška fakulteta UM
Trajanje študija:
REDNI študij (1 leto)
ECTS kreditnih točk:
60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister profesor likovne pedagogike
Kraj izvajanja:
Maribor

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je izobraziti široko razgledanega magistra, ki bo opremljen z vsemi potrebnimi splošnimi in posebnimi znanji, sposobnostmi in zmožnostmi, da bo lahko kot učitelj kos zahtevam sodobnega osnovnošolskega izobraževanja na razredni stopnji, kakor tudi srednješolskega izobraževanja, ki bo ustvarjalen pri reševanju problemov, ki jih potrebuje v različnih kompleksnih in nepredvidljivih situacijah, ki jih prinaša vzgojno-izobraževalni proces, ki bo sposoben svoje pedagoške ter didaktične odločitve in postopke utemeljevati z racionalnimi, strokovno in raziskovalno utemeljenimi argumenti, ki bo zaposljiv.

Vpisni pogoji

  • Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (likovna pedagogika) v obsegu 240 KT ali
  • končan študijski program s področja likovne umetnosti in program za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe v skupnem obsegu 240 KT ali
  • končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (likovna pedagogika ali študijski program s področja likovne umetnosti) v obsegu 180 KT ter pred vpisom opravljen pripravljalni letnik, ali
  • končan študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT z drugih strokovnih področij ter vpisom opravljen preizkus likovne nadarjenosti in manjkajoče obveznosti pripravljalnega letnika, ali
  • končan študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljen preizkus likovne nadarjenosti in pripravljalni letnik, ali
  • končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij (likovna pedagogika) ali
  • končan študijski program s področja likovne umetnosti in program za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe v obsegu 240 KT, ali
  • končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, v obsegu 240 KT, ter pred vpisom opravljen preizkus likovne nadarjenosti in manjkajoče obveznosti pripravljalnega letnika, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij (likovna pedagogika ali študijski program s področja likovne umetnosti) v obsegu 180 KT ter pred vpisom opravljen pripravljalni letnik, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, v obsegu 180 KT z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljen pripravljalni letnik.