Predšolska vzgoja

Način študija:
Izredni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Pedagoška fakulteta UM
Trajanje študija:
IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
magister profesor/magistrica profesorica predšolske vzgoje
Kraj izvajanja:
Maribor

O študijskem programu

Temeljni cilji programa je usposobiti magistre za kakovostno delo s predšolskimi otroki in tistimi v prvem razredu devetletne osnovne šole, za sodelovanje z njihovimi straši in sodelavci ter drugimi strokovnjaki v vrtcu, šoli in širše.

V procesu izobraževanja se študenti seznanjajo z različnimi pogledi in pojmovanji otroštva in vzgoje, pridobivajo temelja teoretična in praktična znanja s tega področja in preverjajo svoja znanja in spretnosti iz posameznih področij dejavnosti v vsakdanjem življenju in delu vrtca in prvega razreda devetletne osnovne šole.

Vpisni pogoji

V študijski program 2. stopnje Predšolska vzgoja se lahko vpiše, kdor je zaključil:

1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok.

2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: pedagogika, izobraževanje učiteljev brez predmetne specializacije, izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo, psihologija, sociologija, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 35 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Predšolska pedagogika, Jezikovne dejavnosti v vrtcu, Šport v doživljajski vzgoji, Plesna dramatizacija v vrtcu, Likovno izražanje in prostor, Glasbene dejavnosti v vrtcu, Igra in raziskovanje v naravnem okolju, Vloga odraslega pri otrokovem uvajanju v družbeno okolje.

3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok.

4. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: pedagogika, izobraževanje učiteljev brez predmetne specializacije, izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo, psihologija, sociologija. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 18 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno primerljivo izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Prejšnji članek
Naslednji članek
30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
292SledilciSledite