Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju

Način študija:
Izredni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Samostojni visokošolski zavodi
Zavod:
DOBA, Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor
Trajanje študija:
IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
magister/magistrica menedžmenta v sociali (smer Sociala) ali magister/magistrica inovativnega menedžmenta v izobraževanju (smer Inovativno izobraževanje)
Kraj izvajanja:
Maribor

O študijskem programu

Smer IZOBRAŽEVANJE je za vas, ki razmišljate, kako uvesti e-izobraževanje za vaše zaposlene, hkrati pa želite pridobiti višjo formalno izobrazbo. Smer SOCIALA pa za vse, ki si želite uspešnejšega poslovanja na področju sociale ter hkrati napredovati, saj boste kot diplomant/ka programa (smer SOCIALA) imeli možnost opravljanja strokovnega izpita iz socialnega varstva. Program Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju (smer sociala) se namreč upošteva za izpolnjevanje izobrazbenega pogoja po 69. členu Zakona o socialnem varstvu!

Vpisni pogoji

V 1. letnik magistrskega študijskega programa se lahko vpiše, kdor:

  • je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij  v obsegu najmanj 180 ECTS.
  • je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe ali študijski program za pridobitev univerzitetne  izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (pred bolonjskim sistemom).
  • je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah z drugih strokovnih področij, če dodatno opravi študijske obveznosti v obsegu 12–14 kreditnih točk po ECTS. Iz nabora predmetov, ki se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna komisija DOBA Fakultete.

Pogoje za vpis v magistrski študijski program izpolnjujete tudi tisti, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.289€