Integrirana zdravstvena in socialna oskrba

Način študija:
Izredni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Novem mestu
Zavod:
Fakulteta za zdravstvene vede UNM
Trajanje študija:
IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister zdravstvene in socialne oskrbe
Kraj izvajanja:
Novo mesto

O študijskem programu

Razvoj študijskega programa INTEGRIRANA ZDRAVSTVENA IN SOCIALNA OSKRBA izhaja iz potreb po interdisciplinarnih strokovnjakih, ki so usposobljeni za celovito obravnavo posameznika ob upoštevanju njegovih stvarnih psihičnih, fizičnih, socialnih in duhovnih potreb in zmožnosti. Magistrski študijski program Integrirana zdravstvena in socialna oskrba sledi smernicam razvitih držav k povezovanju zdravstvene in socialne oskrbe, ki se močno prepletata zlasti pri tistih osebah, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo –število teh pa se hitro povečuje. Danes je pri nas in v ostalem razvitem svetu 4 % prebivalstva odvisnih od pomoči pri osnovnih vsakodnevnih opravilih. Projekcije kažejo, da se bo v prihodnje ta delež več kot podvojil. V EU jih od 70 do 90 odstotkov oskrbujejo neformalni ali družinski oskrbovalci; pri nas ta delež znaša 75 %, institucionalna oskrba pa 25 %.

Študij omogoča doseganje končnih izidov, ki zagotavljajo izvajanje integrirane zdravstvene in socialne oskrbe bolnih, invalidnih in oslabelih oseb, ki potrebujejo dolgotrajno, kontinuirano in celostno oskrbo. Sodobna zdravstvena nega je usmerjena k pacientu kot celoviti osebnosti in podpira njegovo samooskrbo in odgovornost do samega sebe.
Magistrski študijski program Integrirana zdravstvena in socialna oskrba omogoča poglabljanje znanja na širših družbenih področjih, usposabljanje za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, za uporabo znanstveno raziskovalnih metod v širšem spektru problemov in novih ali spremenjenih okoliščinah pri integrirani in kontinuirani zdravstveni obravnavi pacientov ter medpoklicnem sodelovanju pri skupnostni skrbi za zdravje, kakovost življenja in dobro počutje pacientov. Obvezen sestavni del programa so temeljne, aplikativne ali razvojne raziskovalne naloge.

Vpisni pogoji

V prvi letnik študijskega programa druge stopnje Integrirana zdravstvena in socialna
oskrba se na osnovi 38.a člena Zakona o visokem šolstvu lahko vpiše, kdor je končal:
• študijski program prve stopnje na področju (področje 72 ali 76 po ISCED), ki
zagotavlja pridobivanje temeljnega znanja za kompetentno opravljanje aktivnosti
na področju zdravstvene ali socialne skrbi za človeka (zdravega/bolnega).
• študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom
opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; obveznosti se
določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60
kreditnih točk. Individualne vloge kandidatov bo obravnavala pristojna komisija
in na osnovi dokazil določila dodatne študijske obveznosti.
V skladu z določili 38.b člena Zakona o visokem šolstvu pogoje za vpis izpolnjuje tudi,
kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Prejšnji članek
Naslednji članek
30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
590SledilciSledite
292SledilciSledite
73NaročnikovNaročite se