Jezik in medkulturnost

Način študija:
Izredni
Stopnja:
Doktorski
Univerza:
Univerza na Primorskem
Zavod:
Fakulteta za humanistične študije UP
Trajanje študija:
IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Doktor znanosti
Kraj izvajanja:
Koper

O študijskem programu

Doktorski študij Jezik in medkulturnost je zasnovan kot poglobitev in nadgradnja drugostopenjskega magistrskega študija jezikov (italijanščina, angleščina, francoščina) in jezikovnega posredovanja in prevajanja. Njegov cilj je oblikovanje vrhunsko usposobljenih znanstvenikov raziskovalcev ter pedagoških in drugih delavcev, usposobljenih za mednarodno primerljivo raziskovanje aktualnih teoretskih in praktičnih problemov na področju jezikov in kultur.

Zasnovan je na način, da so v večjem deležu organizirane oblike študija predvidene v prvi fazi trajanja študija, proti zaključku pa narašča delež namenjen raziskovalnemu delu in pripravi doktorske disertacije.

Doktorski študijski program 3. stopnje Jezik in medkulturnost ponuja študentu poglobljeno usposabljanje na področju književnih, jezikoslovnih, didaktičnih, medkulturnih in prevajalskih ved ter specialistična metodološka, teoretična in kritična znanja na področju jezika in kulture. V času študija bo razvil sposobnosti preučevanja izvirnih tem lastnega študijskega področja, pri čemer bo samostojno prepoznal ustrezne strategije poglobljenega preučevanja in metodološke obdelave izbranega raziskovalnega problema. Ob samostojnem raziskovalnem delu bo razvil kritične sposobnosti uporabe osnovnih informacijskih orodij.

Študijski program bodo izvajali različni oddelki UP FHŠ in zunanji sodelavci priznanih domačih in tujih izobraževalnih in raziskovalnih institucij, s katerimi UP FHŠ že sedaj tesno sodeluje, tudi pri pripravi študijskih programov (Università Ca Foscari, Benetke (Italija), Sveučilište Jurja Dobrile, Pulj, Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Splitu (Hrvaška) in druge.

Vpisni pogoji

V doktorski študijski program Jezik in medkulturnost se lahko vpiše:

  1. kdor je diplomiral na študijskem programu 2. stopnje;
  2. kdor je diplomiral na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski program sprejet pred 11. 6. 2004);
  3. kdor je diplomiral na študijskem programu za pridobitev specializacije in je pred tem končal visokošolski strokovni študijski program (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004), če pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti kandidat opravi pred vpisom v doktorski študijski program;
  4. kdor je diplomiral na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS in je trajal 5 let;
  5. kdor je diplomiral na primerljivem študijskem programu v tujini , po katerem je kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.850€

30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
590SledilciSledite
292SledilciSledite
73NaročnikovNaročite se