Kemijsko inženirstvo

  Pročelje rektorata Univerze v Mariboru

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Magister inženir kemijske tehnike
  ?️ Kraj izvajanja: Maribor

  O študijskem programu

  Magistri kemijske tehnike so usposobljeni za opravljanje zahtevnih nalog na področju raziskav in razvoja v številnih panogah procesne industrije: kemijski, farmacevtski, naftni, živilski industriji, v industriji celuloze in papirja, plastičnih mas in vlaken ter v industriji procesne opreme,… Sodelujejo lahko pri vodenju podjetij, projektiranju, strokovnem svetovanju, trženju, zaščiti okolja, organiziranju varstva pri delu, pripravi vode, nadzoru kvalitete in razvoju informacijskih tehnologij.

  Usposobljeni so za zahtevne naloge na področju raziskovanja in razvoja novih proizvodov, procesov in opreme, za vodenje proizvodnje, nadzor izgradnje obratov in za raziskovanje na področjih kemijske in biokemijske tehnike. Zaposlujejo se lahko tudi v javnih zavodih, državni upravi (carina, inšpekcije), na raziskovalnih inštitutih, v različnih izobraževalnih inštitucijah, revizorskih podjetjih, svetovalnih podjetjih,…

  Vpisni pogoji

  • Končan program 1. stopnje ustreznega področja (kemija, kemijska tehnologija, kemijska tehnika, procesna tehnika, biokemijska tehnika, izobraževalna kemija,…) ali
  • končan ustrezni visokošolski strokovni program sprejet pred 11. 6. 2004.
  Prejšnji članekKemija
  Naslednji članekDvopredmetni učitelj: fizika – tehnika

  Urednica revije Študent