Kemija

  Pročelje rektorata Univerze v Mariboru

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Magister kemije
  ?️ Kraj izvajanja: Maribor

  O študijskem programu

  Magistri kemije so usposobljeni za opravljanje zahtevnih nalog na področju analitike, materialov in okoljske kemije. Opravljajo lahko poklice, kot so menedžerji, kemiki, kemijski in živilski tehnologi, ekologi, biokemiki. Sodelujejo lahko pri vodenju podjetij, strokovnem svetovanju, trženju, zaščiti okolja, pripravi vode, nadzoru kvalitete,…

  Zaposlijo se lahko v kemijski, farmacevtski, živilski in sorodnih industrijah, kot tudi v raziskovalnih inštitutih, laboratorijih, forenzičnih laboratorijih, zavodih,…

  Vpisni pogoji

  • Končan program 1. stopnje ustreznega področja (kemija, biokemija, farmacija, kemijska tehnologija, izobraževalna kemija,…) ali
  • končan ustrezni visokošolski strokovni program sprejet pred 11. 6. 2004.
  Prejšnji članekKemijsko inženirstvo
  Naslednji članekKemijsko inženirstvo

  Urednica revije Študent