Kemijsko inženirstvo

  Pročelje rektorata Univerze v Mariboru

  Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
  ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Diplomirani inženir kemijske tehnologije (UN)
  Kraj izvajanja: Maribor

  O študijskem programu

  Cilji študijskega programa so sodobno obravnavanje problemov od identifikacije, abstrakcije, strukturiranja in sistematizacije problemov, uporaba holističnih spretnosti za reševanje problemov na osnovi analitskih in sinteznih metodologij – sistemski pristop in obvladovanje kompleksnosti.

  Diplomirani inženirji kemijske tehnologije (UN) lahko opravljajo poklice, kot so kemijski tehnolog, kemik, biokemik, ekolog, živilski tehnolog, tehnolog za papirništvo,… Zaposlujejo se lahko v podjetjih kemijske, farmacevtske, naftne, petrokemijske, gumarske, usnjarske, strojne, metalurške, nekovinske (steklo, cement, keramika), živilske in tekstilne industrije, v industriji celuloze in papirja, plastičnih mas in vlaken ter v industriji procesne opreme. Sodelujejo lahko pri vodenju podjetij, projektiranju, strokovnem svetovanju, trženju, zaščiti okolja, varstvu pri delu, računalništvu in informatiki. Usposobljeni so za raziskovanje in razvoj novih proizvodov, procesov in opreme, za vodenje proizvodnje, nadzor izgradnje obratov,… Zaposlujejo se lahko v državni upravi (carina, inšpekcije,…) in v šolstvu.

  Diplomanti lahko nadaljujejo študij na 2. stopnji v okviru študijskih programov druge stopnje s področja kemije, kemijske tehnologije, kemijske tehnike in drugih sorodnih področij.

  Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura z dodatnim izpitom iz tujega jezika oziroma matematike, ali
  • pred 1.6.1995 opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
  Prejšnji članekKemija
  Naslednji članekKemija

  Urednica revije Študent