Komerciala

  Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Višji komercialist
  ?️ Kraj izvajanja: Maribor

  O študijskem programu

  Program Komerciala je edinstven, povsem nov program v Sloveniji!

  Študirali boste pod mentorstvom predavateljev iz prakse. Na konkretnih primerih boste usvojili najsodobnejše prodajne tehnike in veščine ter spoznali zakonitosti spletne prodaje. Pripravljali boste raziskave trga, marketinške kampanje, spoznali digitalni marketing ter upravljanje družbenih medijev, se naučili pogajati in izbrati ustreznega dobavitelja.

  Postali boste odličen komercialist!

  Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.