nedelja, 29 januarja, 2023

Organizator socialne mreže

Način študija:
Izredni
Stopnja:
Višješolski
Univerza:
Višješolski zavodi
Zavod:
DOBA, Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
? Pridobljen naziv: Organizator socialne mreže
?️ Kraj izvajanja: Online

O študijskem programu

Študentje pridobijo praktična znanja za organiziranje in koordiniranje pomoči posameznikom, starejšim, otrokom in mladostnikom. Znajo jih informirati, usmerjati in jih povezovati v lokalnem okolju za organiziranje samopomoči, za prostovoljno delo ter aktivno in zdravo preživljanje prostega časa. S svojo usposobljenostjo za informiranje in nudenje prve svetovalne pomoči so pomembna vez med posameznikom v stiski in strokovnimi ustanovami na področju sociale.

Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Prejšnji članek
Naslednji članek