Komuniciranje in mediji

Način študija:
Redni
Stopnja:
Univerzitetni
Univerza:
Univerza na Primorskem
Zavod:
Fakulteta za humanistične študije UP
Trajanje študija:
REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Diplomant medijskih študijev (UN)
Kraj izvajanja:
Koper

O študijskem programu

Študentom ponuja osnovno znanje s področja medijev in sodobne medijske kulture. Tekom predavanj, seminarjev in vaj spoznavajo komunikološke, sociološke, etične, filozofske, antropološke, jezikoslovne ter kulturološke vidike množičnih medijev. Študij prispeva k razumevanju sodobnih sredstev sporočanja (medijev), procesov oblikovanja informacij, načinov njihovega predvajanja ter vpliva na informiranost, kulturno potrošnjo, oblikovanje osebne identitete, politično izbiro in različna druga področja človekovega življenja.

Študijski program omogoča tudi pridobivanje teoretičnega in praktičnega znanja o zgodovini medijev, tiskanih medijih, elektronskih medijih, trženju in tržnem komuniciranju, medijskem pravu, retoriki, etiki in družbeni odgovornosti medijev, socialni in politični psihologiji, metodologiji raziskovanja medijev, komuniciranju in politiki, tujih jezikih,…

Diplomanti se lahko zaposlijo kot raziskovalci, analitiki, sodelavci razvojnih oddelkov, uredniki, publicisti, tehnični sodelavci na področju svetovanja, komunikacijskih storitev ter kulturnega menedžmenta in sodelavci za trženje in tržno komuniciranje ali odnose z javnostmi v raziskovalnih ustanovah, medijskih hišah, zasebnem sektorju, javnem sektorju, nevladnih organizacijah, društvih, mednarodnih organizacijah, založništvu, kulturnih ustanovah ter v turizmu in drugih panogah.
Lahko pa nadaljujejo študij na magistrskem študijskem programu Komuniciranje in mediji 2. stopnje.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta sociologija, če je kandidat navedeni predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli drugega maturitetnega predmeta, ali
  • pred 1.6.1995 uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program.
Prejšnji članek
Naslednji članek