Medkulturno jezikovno posredovanje

Način študija:
Redni
Stopnja:
Univerzitetni
Univerza:
Univerza na Primorskem
Zavod:
Fakulteta za humanistične študije UP
Trajanje študija:
REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Diplomirani mediator jezikov in kultur (UN)
Kraj izvajanja:
Koper

O študijskem programu

Program študente seznani z osnovnimi znanji o evropskih družbenih politikah, zgodovini EU in posebnostih njene strategije. Študentje poglobijo svoje znanje iz angleščine kot prvega tujega jezika na ravni C1 po Skupnem evropskem okviru za jezike in po izbiri smeri z drugim tujim jezikom: italijanščino na ravni C1 ali francoščino na ravni B1/B2. Ponuja tudi učenje dveh tretjih tujih jezikov na ravni A1/A2 iz nabora šestih tujih jezikov: francoščine, italijanščine, kitajščine, nemščine, ruščine in španščine.

Študij je zasnovan na najsodobnejših spoznanjih s področja komuniciranja in kulture medčloveških odnosov (kulturna psihologija), učenja drugih in tujih jezikov, sociologije, družbenih politik, stikov z javnostmi in upravljanja z informacijami.

Diplomanti se lahko zaposlijo v upravnih delih (v diplomaciji, vladnih in nevladnih organizacijah in ustanovah doma in v tujini, s posebnim poudarkom na sodelovanju v strukturah EU), v planiranju družbenih politik in strategij v področnem, lokalnem in nacionalnem kontekstu, v organizaciji promocije, stikov s tujino v gospodarstvu, družbenih in mednarodnih dejavnosti, v upravljanju kulturnih ustanov (muzeji, galerije, agencije), v upravljanju in vodenju turističnih agencij in centrov, v raziskovanju družbenih pojavov (medčloveških odnosov, stanj in dinamik interakcije), v svetovanju (socialno varstvo, kultura, turizem) ter v informacijsko-dokumentacijski dejavnosti.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta angleški jezik, če je kandidat navedeni predmet že opravil v okviru poklicne mature, pa izpit iz kateregakoli predmeta splošne mature – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
  • pred 1.6.1995 uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program.

Študijske smeri

  • Angleščina-francoščina
  • Angleščina-italijanščina
  • Angleščina-slovenščina
Prejšnji članek
Naslednji članek