Kozmetika

Način študija:
Izredni
Stopnja:
Višješolski
Univerza:
Višješolski zavodi
Zavod:
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana
Trajanje študija:
IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Višji kozmetik
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Višješolski študijski program Kozmetika je nastal iz potreb trga dela, na pobudo delodajalcev in glede na pričakovanja uporabnikov kozmetičnih storitev.

Program Kozmetika je sodobno in dinamično zasnovan. Vključuje široko strokovno-teoretično in praktično-uporabno znanje s področja kozmetike in je usklajen s smernicami razvoja kozmetične stroke. Program študentom nudi aktiven študij in izbirnost posameznih predmetov oz. modulov glede na interese posameznika.

Diplomanti imajo odlične možnosti razvoja kariere in udejanjanja lastnih podjetniških idej na področju kozmetične dejavnosti.

Študij kozmetike je študij prihodnosti. Dokaz temu je vse večja splošna aktivacija k trendu biti zdrav, biti lep in kako se čim bolje počutiti v svoji koži.

Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Prejšnji članek
Naslednji članek