Likovna pedagogika

  Pročelje rektorata Univerze v Mariboru

  Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (4 leta)
  ECTS kreditnih točk: 240 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Profesor likovne pedagogike (UN)
  Kraj izvajanja: Maribor

  O študijskem programu

  Temeljni cilj programa je izobraziti široko razgledanega diplomanta, ki bo opremljen z vsemi potrebnimi splošnimi in posebnimi znanji, sposobnostmi in zmožnostmi, da bo lahko kot učitelj kos zahtevam sodobnega osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, ki bo ustvarjalen pri reševanju problemov v različnih kompleksnih in nepredvidljivih situacijah, ki jih prinaša vzgojno-izobraževalni proces ter da bo sposoben svoje pedagoške ter didaktične odločitve in postopke utemeljevati z racionalnimi, strokovno in raziskovalno utemeljenimi argumenti.

  Po prvi stopnji omogoča tako izhod v delo oziroma zaposlitev kot v nadaljevanje študija. Omogoča široko paleto zaposlitvenih možnosti v sferi izobraževanja lastne in sorodnih strok. Diplomanti lahko vodijo likovne delavnice in tečaje, likovno pedagoško delo v okviru galerij, muzejev, raznih zavodov, domskih oskrb s posebnimi programi, bolnišničnih šol,… Z razširjeno ponudbo pridobivanja kvalifikacij se bodo diplomanti lahko realizirali in odlikovali tudi v mnogih drugih poklicih, pri katerih sta potrebna sposobnost vizualnega dojemanja in zmožnost likovnega kreiranja, poznavanje likovnih spretnosti in tehnik ter z njimi dosežena ustvarjalno-kreativna potencial in avtorska intenca.

  Program še ne omogoča samostojnega opravljanja strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju, za kar si diplomanti pridobijo kvalifikacijo s končanjem študija na drugi stopnji.

  Vpisni pogoji

  • Za vse kandidate – opravljen preizkus likovne nadarjenosti in izkazano znanje slovenskega jezika na ravni B2.
  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.
  Prejšnji članekGlasbena pedagogika
  Naslednji članekRazredni pouk

  Urednica revije Študent