Madžarski jezik s književnostjo (dvopredmetni)

Način študija:
Redni
Stopnja:
Univerzitetni
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Filozofska fakulteta UM
Trajanje študija:
REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Diplomant madžarskega jezika s književnostjo (UN)
Kraj izvajanja:
Maribor

O študijskem programu

Študijski program omogoča primeren nabor potrebnih znanj, kar omogoča oblikovanje široko razgledanega diplomanta, ki bo znal pridobljeno znanje praktično uporabljati in se ustrezno odzivati na aktualne jezikovno-kulturne izzive sodobnega časa ter se tudi uspešno vključiti na trg dela. Pridobljeno znanje bo predstavljalo tudi trdno temeljno podstat za nadaljnji študij na drugi stopnji, ki mu ga program omogoča.

Cilj programa je, da diplomant dobi osnovno teoretično znanje s področja madžarskega jezika in književnosti, definirano v obveznih modulih. Izbirni predmeti z obeh področij pa mu omogočajo dodatno specifično znanje s področja novejših jezikoslovnih disciplin (pragmatike, sociolingvistike, kontaktne lingvistike, manjšinske dvojezičnosti, jezikovnega načrtovanja in korpusne lingvistike), razgled po novejši madžarski in svetovni književnosti ter morfologiji književnega dela (recepcija književnih del sodobne madžarske literature). To znanje lahko kombinira s smiselno izbrano vezavo drugega predmetnega področja ter se tako na prvi stopnji usposobi za osnovni interdisciplinarni raziskovalni pristop in ustvari temeljna izhodišča za iskanje novih virov znanja na strokovnem področju, saj je danes splošno znano, da so temeljna žarišča novih znanj in odkritij prav na stičiščih posameznih disciplin in ved.

Diplomanti lahko opravljajo različna dela v medijih ( poročevalec, moderator, napovedovalec,…), v založbah (urednik,…) in v turizmu, sodelujejo v oglaševanju zaradi socio-psiholingvističnih in pragmatičnih znanj, lektorirajo leposlovna, strokovna in znanstvena besedila, so sestavljalci besedil za naročnike ter svetovalci v dvojezičnih agencijah, podjetjih, ustanovah, inštitutih ali pa so v ustanovah znotraj družbenih in gospodarskih dejavnosti predstavniki za javnosti.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.
30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
216SledilciSledite
292SledilciSledite
73NaročnikovNaročite se