Management turističnih podjetij

  Pročelje Univerze na Primorskem

  Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
  ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Diplomirani organizator turizma (VS)
  Kraj izvajanja: Portorož

  O študijskem programu

  Temeljni cilji študijskega programa so posredovati interdisciplinarna znanja, potrebna za razumevanje turistične stroke in dinamike domačega in mednarodnega turističnega gospodarstva, posredovanje temeljnih znanj za vodenje poslovnih sistemov v turizmu oz. njihovih sestavnih delov, posredovanje interdisciplinarnega in multidisciplinarnega znanja za potrebe razumevanja hotelske, gostinske, turistične in igralniške stroke, posredovanje poglobljenega strokovnega znanja s področja poslovanja prehrambnih in nastanitvenih gostinskih obratov, turističnih agencij in organizatorjev turističnih potovanj ter dopolnilnih turističnih dejavnosti, posredovati temeljna znanja in spretnosti s področja marketinga, potrebnih za razumevanje procesov trženja, uporabo orodij za trženjske raziskave turističnih trgov, oblikovanje turističnih produktov in njihovo mednarodno trženje, usposabljanje študentov za samostojna strokovna in vodstvena dela v turističnem gospodarstvu in v dejavnostih povezanih s turizmom ter posredovati jezikovna znanja in spretnosti, potrebna za uspešno komunikacijo v medkulturnem okolju.

  Diplomanti se lahko zaposlijo v katerikoli dejavnosti znotraj turističnega sektorja: nastanitveni in prehrambni gostinski obrati, potovalne in turistične agencije, dopolnilne turistične dejavnosti. Obenem pa še v drugih s turizmom povezanih dejavnostih.

  Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit po katerem koli štiriletnem srednješolskem programu.
  Prejšnji članekManagement turističnih podjetij (v angleščini)
  Naslednji članekTurizem

  Urednica revije Študent