Management (v angleščini)

  Pročelje Univerze na Primorskem

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Magister managementa
  ?️ Kraj izvajanja: Koper

  O študijskem programu

  Temeljni cilj študija je izobraziti strokovnjake s področja managementa, ki imajo širše razumevanje gospodarskega in družbenega okolja ter globalizacijskih procesov, poglobljeno razumevanje, raziskovanje in razvoj ter aplikacijo novih metod načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadziranja v organizacijah, za kritično razmišljanje in sistemsko reševanje najzahtevnejših interdisciplinarnih problemov, za kritično presojanje managerskih odločitev z vidika trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v organizaciji.

  Vpisni pogoji

  • Diploma na študijskem programu 1. stopnje na področju managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava, ali
  • diploma na dodiplomskem študijskem programu (pred ZViS 2004) na področju managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava, ali
  • diploma na dodiplomskem študijskem programu iz drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti predmetov: Uvod v management, Uvod v ekonomijo in Uvod v pravo.
  Prejšnji članekManagement trajnostnega razvoja
  Naslednji članekPravo za management

  Urednica revije Študent