Management v upravi

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Fakulteta za upravo UL
Trajanje študija:
REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister / magistrica managementa v upravi
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Študijski program Management v upravi zagotavlja znanja iz upravno-pravnega, organizacijskega, ekonomskega, informacijskega in menedžerskega področja ter področja človeških virov v upravi. Program nadgrajuje in poglabljala znanja in sposobnosti, pridobljene na prvi stopnji študija.

Pridobljena znanja in spretnosti tvorijo nabor kompetenc, ki magistrom omogočajo obvladovanje problematike organizacije in poslovanja v upravi z vodenjem najzahtevnejših projektov in opravljanjem najzahtevnejših strokovnih in vodstvenih del v javnem sektorju v 1. kariernem razredu. Magistri tega študijskega programa so usposobljeni za delovna mesta svetovalcev, sekretarjev, generalnih sekretarjev, vodij in direktorjev služb, direktorjev in menedžerjev v javnih ustanovah in gospodarskih družbah, ki poslujejo z javnim sektorjem.

Program je zasnovan kot podlaga za nadaljnji študij uprave, organizacije in poslovanja na 3. stopnji.

Vpisni pogoji

V 1. letnik magistrskega študijskega programa Management v upravi 2. stopnja se lahko vpiše:

  • kdor je končal katerikoli študijski program prve stopnje,
  • kdor je končal enakovredni (predbolonjski) študijski program, naveden v prejšnji alineji.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Vpisnina in šolnina

Vpisnina

Prvi vpis na program: 32 €

Vsi nadaljnji vpisi v višji letnik in dodatno leto: 24 €

Šolnina

Šolnino v višini 3.000,00 € posameznega letnika plačajo:

  • študenti rednega študija na 2. stopnji, ki imajo že doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani,
  • študenti rednega študija na 2. stopnji, ki so na 2. stopnji študija že ponavljali letnik ali spremenili študijski program in se želijo vpisati v nov študijski program,
  • študenti rednega študija na 2. stopnji, ki so tuji državljani iz držav nečlanic Evropske unije (izjema so: državljani držav nečlanic EU, s katerimi ima RS sklenjen sporazum, tuji državljani, ki imajo stalno bivališče v RS in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti RS za davčne namene, tuji državljani s priznano mednarodno zaščito ali so prosilci za mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti).

Študijske smeri

Študijske smeri v 2. letniku:

  • Ravnanje s človeškimi viri
  • Upravna informatika
  • Management v lokalni samoupravi
  • Management kakovosti v javnem sektorju
30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
292SledilciSledite