Management v upravi

  Fakulteta za upravo

  Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti) Fakulteta za upravo
  ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Magister / magistrica managementa v upravi
  Kraj izvajanja: Ljubljana

  O študijskem programu

  Študijski program Management v upravi zagotavlja znanja iz upravno-pravnega, organizacijskega, ekonomskega, informacijskega in menedžerskega področja ter področja človeških virov v upravi. Program nadgrajuje in poglabljala znanja in sposobnosti, pridobljene na prvi stopnji študija.

  Pridobljena znanja in spretnosti tvorijo nabor kompetenc, ki magistrom omogočajo obvladovanje problematike organizacije in poslovanja v upravi z vodenjem najzahtevnejših projektov in opravljanjem najzahtevnejših strokovnih in vodstvenih del v javnem sektorju v 1. kariernem razredu. Magistri tega študijskega programa so usposobljeni za delovna mesta svetovalcev, sekretarjev, generalnih sekretarjev, vodij in direktorjev služb, direktorjev in menedžerjev v javnih ustanovah in gospodarskih družbah, ki poslujejo z javnim sektorjem.

  Program je zasnovan kot podlaga za nadaljnji študij uprave, organizacije in poslovanja na 3. stopnji.

  Vpisni pogoji

  V 1. letnik magistrskega študijskega programa Management v upravi 2. stopnja se lahko vpiše:

  • kdor je končal katerikoli študijski program prve stopnje,
  • kdor je končal enakovredni (predbolonjski) študijski program, naveden v prejšnji alineji.

  Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

  Vpisnina in šolnina

  Vpisnina

  Prvi vpis na program: 32 €

  Vsi nadaljnji vpisi v višji letnik in dodatno leto: 24 €

  Šolnina

  Šolnino v višini 3.000,00 € posameznega letnika plačajo:

  • študenti rednega študija na 2. stopnji, ki imajo že doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani,
  • študenti rednega študija na 2. stopnji, ki so na 2. stopnji študija že ponavljali letnik ali spremenili študijski program in se želijo vpisati v nov študijski program,
  • študenti rednega študija na 2. stopnji, ki so tuji državljani iz držav nečlanic Evropske unije (izjema so: državljani držav nečlanic EU, s katerimi ima RS sklenjen sporazum, tuji državljani, ki imajo stalno bivališče v RS in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti RS za davčne namene, tuji državljani s priznano mednarodno zaščito ali so prosilci za mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti).

  Študijske smeri

  Študijske smeri v 2. letniku:

  • Ravnanje s človeškimi viri
  • Upravna informatika
  • Management v lokalni samoupravi
  • Management kakovosti v javnem sektorju
  Prejšnji članekBiološko izobraževanje

  Urednica revije Študent