petek, 27 januarja, 2023

Matematične znanosti

Način študija:
Izredni
Stopnja:
Doktorski
Univerza:
Univerza na Primorskem
Zavod:
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper UP

⏲️ Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
? ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
? Pridobljen naziv: Doktor znanosti
?️ Kraj izvajanja: Koper

O študijskem programu

Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti kandidata za samostojno mednarodno konkurenčno znanstveno raziskovalno delo na širšem področju matematičnih znanosti in razviti zmožnost uporabe matematičnih teorij in praks za reševanje problemov v drugih naravoslovnih in družboslovnih znanosti ter v realnem življenju nasploh.

Vpisni pogoji

  • Diploma študijskega programa 2. stopnje smeri matematike oziroma drugega strokovnega področja ali
  • diploma študijskega programa iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o visokem šolstvu, če je program ovrednoten s 300 KT, ali
  • diploma dosedanjega dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa (sprejet pred 11. 6. 2004) s področja matematike, računalništva in matematike, fizike in drugih naravoslovnih ved.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 5.100€