Varstvo narave

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza na Primorskem
Zavod:
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper UP
Trajanje študija:
REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister varstva narave
Kraj izvajanja:
Koper

O študijskem programu

Magistrski študijski program izobražuje diplomante s temeljnimi znanji s področja varstva narave in okolja. Osnova za to je poznavanje vloge organizmov na različnih ravneh, razumevanje pomembnosti ekosistemskih storitev in prepoznavanje sprememb v naravi. Študijski program zajema tako varstvo kopenskih kot tudi morskih ekosistemov, kar daje študentom možnost izbire želenega področja varstva narave.

Varstvo narave je zanimiv in razgiban študij, ki poleg obveznih predmetov vključuje nabor izbirnih predmetov s področja kopenskih in morskih ekosistemov ter varstvene biologije. Predmeti, poleg klasičnih predavanj, pogosto vključujejo individualno projektno delo, laboratorijske, terenske in seminarske vaje ter študijsko prakso. Obenem lahko študenti izkoristijo možnost raziskovalnega dela v skupini za biodiverziteto, ki deluje znotraj Univerze na Primorskem. Študent z naborom izbirnih predmetov in izbiro teme magistrskega dela usmerja svoje znanje v specifično znanstveno področje.

Program predstavlja nadaljevanje univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biodiverziteta, vendar se lahko nanj vpišejo kateri koli diplomanti sorodnih univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje, kot na primer Sredozemsko kmetijstvo in Bioinformatika na UP FAMNIT.

Vpisni pogoji

  • Zaključen študijski program 1. stopnje Biodiverziteta ali študijski program s sorodnega strokovnega področja (biologija, biotehniške vede, naravoslovne vede, vede o okolju) v obsegu vsaj 180 ECTS, ali
  • zaključen študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih področij v obsegu vsaj 180 ECTS ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu od 10 do 60 ECTS, ki jih določi pristojna komisija UP FAMNIT na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija, ali
  • zaključen primerljiv študij v tujini.
Prejšnji članek
Naslednji članek