Matematika

Način študija:
Redni
Stopnja:
Univerzitetni
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Fakulteta za matematiko in fiziko UL
Trajanje študija:
REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Diplomirani matematik (UN)
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je usposobiti diplomanta za reševanje zahtevnih matematičnih problemov, ki se pojavljajo v gospodarstvu, javni upravi in znanosti. Hkrati bo pridobil temeljna znanja, ki so potrebna za študij na drugi stopnji.

Matematika je vezni člen med naravoslovno-tehniškimi oziroma družboslovno-ekonomskimi vedami ter računalništvom. Iz tega izhaja, da mora diplomant študijskega programa Matematika obvladati naslednje spretnosti: prevajanje praktičnih problemov v matematični jezik, kvalitativna analiza tako pridobljenih matematičnih problemov, izdelava algoritmov za njihovo reševanje, implementacija algoritmov v ustreznih programskih orodjih in analiza in predstavitev rezultatov.

Diplomanti imajo možnosti za zaposlovanje v tehnološkem in logističnem sektorju gospodarstva, bankah in zavarovalnicah, raziskovalnih in razvojnih inštitucijah, tehnoloških parkih, javni upravi in podobno.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu in izpit splošne mature iz predmeta matematika ali
  • pred 1.6.1995 končan program gimnazije ali katerikoli štiriletni srednješolski program.
Prejšnji članek
Naslednji članek