Matematika (v angleščini)

Način študija:
Redni
Stopnja:
Univerzitetni
Univerza:
Univerza na Primorskem
Zavod:
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper UP
Trajanje študija:
REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Diplomirani matematik (UN)
Kraj izvajanja:
Koper

O študijskem programu

Program ima interdisciplinarno zasnovo ter omogoča veliko izbirnost. Predmetnik podpira naravoslovne in tehniške znanosti, predvsem v povezavi z biologijo, biokemijo ter tehniškimi znanstvenimi disciplinami, ki so vezane na vsebine računalništva in informatike. Takšna zasnova študija omogoča širok razpon znanj, ki diplomantom omogoča enostaven prehod na magistrski študij oziroma, za diplomante, ki se odločijo za vstop na trg dela, perspektivno kariero v gospodarstvu.

Cilji programa so: študentom prikazati pomembnost analitičnega razmišljanja in argumentiranja, ter uporabnost raznih metod reševanja matematičnih problemov; pri študentih razviti sposobnost matematičnega razmišljanja, dokazovanja, argumentiranja v raznovrstnih matematičnih področjih in analiziranja danih podatkov v smislu pridobivanja novih zaključkov; jih naučiti prepoznavati povezave med raznimi matematičnimi teorijami ter ostalimi naravoslovnimi in družboslovnimi znanostmi; jih izobraziti, da bodo znali uporabljati moderne tehnološke pripomočke (kalkulatorje, osebne računalnike, grafoskope, projektorje,…) pri reševanju in predstavitvi matematičnih problemov in konceptov.

Možnosti za zaposlitev je veliko. Študij omogoča pridobitev ustreznih znanj za delo v različnih podjetjih in strokovnih okoljih, na področju računalništva in informatike (računalniška in ostala podjetja ter ustanove), statistike (na uradu za statistiko, zavarovalnicah, bankah), finančne matematike (zavarovalnice, banke, borza, borzno posredniške hiše), na področju teorije iger na srečo (na loteriji, športni loteriji), ter na področju izobraževanja. Pridobljena znanja pa diplomantom omogočajo tudi zaposlitev na pedagoškem in raziskovalnem področju.

Diplomanti lahko izberejo poklicno kariero, ki v osnovi ni vezana na matematiko, saj so smisel za logično mišljenje, preudarnost, presojanje postopkov in rezultatov ter analitični pristop k reševanju problemov, ki jih pridobi vsak diplomant študijskega programa Matematika, tudi lastnosti, ki naj bi jih imeli vodilni delavci na mnogih področjih.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika – če je matematiko že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
  • pred 1.6.1995 uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program.

Študijske smeri

  • Diskretna matematika
  • Finančna matematika
  • Računsko intenzivne metode in aplikacije
  • Splošna matematika
  • Statistika, Kriptografija
  • Teoretična matematika
30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
590SledilciSledite
292SledilciSledite
73NaročnikovNaročite se