Medkulturna germanistika (enopredmetni)

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Filozofska fakulteta UM
Trajanje študija:
REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister medkulturne germanistike
Kraj izvajanja:
Maribor

O študijskem programu

Cilj programa je, da diplomant razširi, nadgradi in poglobi teoretska in uporabna znanja s področja nemškega jezika, književnosti in kulture nemškega govornega prostora, kot so opredeljena na nižjih stopnjah tujejezikovnega izobraževanja, z ustrezno izbiro predmetov pa se specializira na področju medkulturnih jezikovnih oziroma literarnih študij ter medjezikovnega in medkulturnega posredovanja.

Vsebine predmetov so izbrane tako, da poleg poglabljanja in razširjanja znanj s področja nemškega jezika in književnosti ter kulture nemškega govornega prostora, ki jih študent pridobi na ustreznem predhodnem študiju, diplomant spozna in razume povezovalne in ločevalne točke v regionalnem prostoru med Avstrijo, Slovenijo in Madžarsko. Močno je poudarjena regionalna komponenta medjezikovnih (nemško-slovenskih) in medkulturnih stikov. Poleg tega diplomant pridobi splošne socialne, kulturne in posredovalne kompetence za obvladovanje komunikacije in delovnih nalog v jezikovno in kulturno stičnih oziroma mešanih okoljih.

Osvojena znanja in spretnosti so lahko temelj za nadaljnji ožje specializiran študij na doktorski stopnji izobraževanja na študijskem področju germanistike in/ali primerljivih humanističnih disciplin (jezikoslovni, literarnovedni, kulturološki, medkulturni, komunikološki študiji,…).

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program 1. stopnje s področja nemščine ali
 • končan študijski program 1. stopnje s strokovnih področij humanistike in družboslovja ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v skupnem obsegu 12 KT: Nemška slovnica – Oblikoslovje (3 KT), Nemška slovnica – Skladnja (3 ETCS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 KT), Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 KT), ali
 • končan študijski program 1. stopnje s strokovnih področij naravoslovja ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v skupnem obsegu 12 KT: Nemška slovnica – Oblikoslovje (3 KT), Nemška slovnica – Skladnja (3 ETCS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 KT), Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 KT), ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnega področja nemščine ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnih področij humanistike in družboslovja, ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v skupnem obsegu 12 KT: Nemška slovnica – Oblikoslovje (3 KT), Nemška slovnica – Skladnja (3 ETCS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 KT), Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 KT), ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnih področij naravoslovja, ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v skupnem obsegu 12 KT: Nemška slovnica – Oblikoslovje (3 KT), Nemška slovnica – Skladnja (3 ETCS), Nemška slovnica – Besedotvorje (3 KT), Literarnozvrstne tradicije in mediji (3 KT), ali
 • diploma univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 s področja nemščine – kandidatom se ob vpisu v študijski program prizna praviloma 30 KT, ali
 • diploma univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 s strokovnih področij humanistike in družboslovja – kandidatom se ob vpisu v študijski program prizna do 21 KT, ali
 • diploma univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 s strokovnih področij naravoslovja – kandidatom se ob vpisu v študijski program prizna do 18 KT, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program in študijski program za pridobitev specializacije iz strokovnih področij nemščine – kandidatom se ob vpisu v študijski program prizna praviloma 30 KT, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program in študijski program za pridobitev specializacije iz strokovnih področij, humanistika, družboslovje- kandidatom se ob vpisu v študijski program prizna do 21 KT, ali končan visokošolski strokovni študijski program in študijski program za pridobitev specializacije s strokovnih področij naravoslovja – kandidatom se ob vpisu v študijski program prizna do 18 KT, ali
 • končano enakovredno izobraževanje v tujini.