Operativno gradbeništvo

Način študija:
Redni
Stopnja:
Visokošolski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL
Trajanje študija:
REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Diplomiran inženir gradbeništva (VS)
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Cilj študijskega programa je izobraževanje diplomantov, ki bodo pridobili pregledna splošna temeljna znanja s področja gradbeništva in hkrati nekatera osnovna znanja s področij, pomembnih za njihovo hitrejšo zaposljivost. Študentom omogoča tako na pričetku študija kot tudi med študijem vključitev v prakso na področju gradbeništva, izbirne vsebine za poglobitev nekaterih znanj na področju gradbeništva in z gradbeništvom povezanih znanj znotraj fakultete in univerze ter prehajanje med sorodnimi študijskimi programi na prvi stopnji in nadaljevanje študija na drugi stopnji študijskega programa »Gradbeništvo« in sorodnih študijskih programih na drugi stopnji.

Študent osvoji potrebna osnovna znanja iz temeljnih naravoslovnih in računalniško-informacijskih predmetov, osnovna znanja iz temeljnih predmetov gradbene stroke in osnovna znanja iz strokovnih gradbenih predmetov. V okviru izbirnih predmetov v drugem in tretjem letniku je študentu omogočena specializacija in tudi priprava za nadaljevanje študija po programih na drugi stopnji.

V okviru študija študent spozna tradicionalna znanja nadgrajena z najnovejšimi dognanji, posredovana na sodoben način, s sodobno tehnologijo. Seznani se z vsemi posebnostmi v Sloveniji ter Evropi kot posledica posebnih zgodovinskih, družbeno-ekonomskih ali geografskih značilnosti. Z delom v skupinah, projektnim delom in problemskih nalogah se privaja na delo v skupini, javno nastopanje ter poslovanje s strankami. S praktičnim delom na terenu in v laboratorijih diplomant pridobi potrebne veščine in spretnosti, potrebne za delo v gradbeništvu. Utrjevanju celovite strokovne usposobljenosti je namenjen sprotni praktični pouk in štiritedensko praktično usposabljanje v gradbenih in sorodnih podjetjih, ki predstavljajo tudi ciljna zaposlitvena področja. Študent zaključi študij s problemsko in aplikativno usmerjenim diplomskim delom.
Rezultat tako zasnovanega programa je diplomant s preglednim teoretičnim in poglobljenim strokovnim znanjem, ki je zaposljiv in samostojno opravlja določene naloge s področja gradbeništva v Sloveniji in Evropi.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit v štiriletnem srednješolskem programu.
30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
564SledilciSledite
292SledilciSledite
73NaročnikovNaročite se