Mednarodne in diplomatske študije

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Nova Univerza
Zavod:
Fakulteta za državne in evropske študije, Kranj NU
Trajanje študija:
REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister/magistrica mednarodnih in diplomatskih študij
Kraj izvajanja:
Kranj

O študijskem programu

Podiplomski magistrski program je dvoleten in ga sestavljajo štirje semestri. V tretjem semestru študent izbere eno od dveh študijskih smeri (Mednarodni in diplomatski modul ali Varnostni in migracijski modul) v okviru katere vpiše štiri obvezne predmete. V četrtem semestru si študent izbere dva izbirna predmeta iz skupnega nabora izbirnih predmetov za obe študijski smeri. Razporeditev obveznih in izbirnih predmetov v prvi in drugi semester prvega letnika se določa z letnim načrtom pedagoške dejavnosti fakultete.

Program je zasnovan za izobraževanje strokovnjakov na področju diplomacije in mednarodnih odnosov.

Vpisni pogoji

V 1. letnik magistrskega študijskega programa Mednarodne in diplomatske študije 2. stopnje se lahko vpiše, kdor je končal:

a) študijski program prve stopnje z ustreznega strokovnega področja (03: Družbene vede, novinarstvo, informacijska znanost ali 04: Poslovne in upravne vede, pravo);

b) študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe sprejet pred 11. junijem 2004 z ustreznega strokovnega področja (03: Družbene vede, novinarstvo, informacijska znanost ali 04: Poslovne in upravne vede, pravo);

c) študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. junijem 2004 z ustreznega strokovnega področja (03: Družbene vede, novinarstvo, informacijska znanost ali 04: Poslovne in upravne vede, pravo);

d) študijski program prve stopnje iz drugih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ter opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS določi študijska komisija na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;

e) študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe sprejetim sprejet pred 11. junijem 2004 iz drugih strokovnih področij ter opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS določi študijska komisija na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;

f) študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. junijem 2004 iz drugih strokovnih področij ter opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS določi študijska komisija na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Vsi kandidati, ki se vpisujejo v študijski program, ki se izvaja v angleškem jeziku, morajo izkazati znanje angleškega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:

  • potrdilo o opravljenem izpitu iz angleškega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo (npr. TOEFL iBT score of 87-109, IELTS score of 5-6.5, Cambridge FCE, Oxford B2 Upper intermediate),
  • maturitetno spričevalo, iz katerega je razvidno, da je na maturi opravljen tuj jezik angleščina,
  • spričevalo o zaključenem srednješolskem izobraževanju v angleškem jeziku,
  • diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v študijskem programu, ki se je izvajal v angleškem jeziku, in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v angleškem jeziku.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.500 €

Študijske smeri

  • Mednarodni in diplomatski modul
  • Varnostni in migracijski modul
Prejšnji članek
Naslednji članek