Molekulska in funkcionalna biologija

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Biotehniška fakulteta UL
Trajanje študija:
REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister molekulske in funkcionalne biologije
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Temeljni cilj študijskega programa je s pomočjo načinov poučevanja, ki spodbujajo ustvarjalnost, kritično razmišljanje, urijo ustno in pisno komuniciranje ter poudarjajo praktične izkušnje v laboratoriju, izobraziti magistra molekulske in funkcionalne biologije, ki je kompetenten v poznavanju sodobnih molekularno-bioloških, mikroskopskih, histoloških, citoloških ter elektrofizioloških in etoloških metod), ter v specifičnem biološkem znanju. Obenem je dobro pripravljen za samostojno delo v različnih laboratorijih v gospodarstvu in negospodarstvu ter za delo v znanstvenoraziskovalnih laboratorijih, saj je pripravljen na profesionalne izzive moderne družbe.

Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Molekulska in funkcionalna biologija se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

a) univerzitetni študijski program prve stopnje s področja biologije, če so končali program v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS, ali primerljivi študijski program prve stopnje s področja biologije.

b) univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij, če dodatno opravi 10 – 60 kreditnih točk po ECTS izmed predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Biologija. Za vsakega kandidata pristojna študijska komisija določi individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS. Obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih kandidati lahko opravijo med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij. In sicer: a) diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, c) diplomanti vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, opravijo dodatne obveznosti opredeljene s kreditnimi točkami po ECTS, ki se jim določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

c) predbolonjski visokošolski strokovni študijski program s področja biologije, če je končal program v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS, ali primerljivi visokošolski strokovni študijski program navedenih strokovnih področij prve stopnje na drugi fakulteti.

d) predbolonjski visokošolski strokovni študijski program z drugih strokovnih področij. Za vsakega kandidata pristojna študijska komisija določi individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS. Obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij. In sicer: a) diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju potem opravi predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov potem opravi predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, c) diplomanti vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, potem se mu dodatne kreditne točke po ECTS določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora:
– kandidati iz točke a): na osnovi povprečja ocen na programu I. stopnje.
– kandidati iz točke b): 50% na osnovi povprečja ocen na programu I. stopnje in 50% na osnovi povprečja ocen dodatnih izpitov.
– kandidati iz točke c): na osnovi povprečja ocen na dodiplomskem študiju.
– kandidati iz točke d): 50% na osnovi povprečja ocen na dodiplomskem študiju in 50% na osnovi povprečja ocen dodatnih izpitov.

Prejšnji članek
Naslednji članek
30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
128SledilciSledite
292SledilciSledite
73NaročnikovNaročite se