Ortotika in protetika

Način študija:
Redni
Stopnja:
Visokošolski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Zdravstvena fakulteta UL
Trajanje študija:
REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
diplomirana ortotičarka in protetičarka (VS), diplomirani ortotik in protetik (VS)
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Diplomant pridobi znanje, veščine in miselnost za delovanje na področjih preventive, rehabilitacije, izdelave in aplikacije tehničnih pripomočkov ter pri izobraževanju, evalvaciji, raziskovanju in napredku stroke.  Temeljni cilj je zaradi napredka tehnologije in povečane zahteve po restavraciji funkcionalnih sposobnosti telesno prizadetih oseb usposobiti diplomanta za individualno proizvodnjo ortopedskih pripomočkov ter ga vključiti v kompleksni sistem zdravstvenega varstva prebivalstva, v katerem bo sodeloval kot enakopraven član rehabilitacijskega tima in s tem prispeval k boljši kakovosti življenja.

Vpisni pogoji

Kandidate izbirajo ob omejitvi vpisa po naslednjem ključu:

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Kandidati iz točke a) splošni uspeh pri splošni maturi 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk; kandidati iz točke b) splošni uspeh pri poklicni maturi navedenih smeri 40 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk, uspeh naravoslovnih predmetov (matematika, kemija ali fizika) v 3. in 4. letniku 30 % točk; kandidati iz točke c) splošni uspeh pri poklicni maturi navedenih smeri 40 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk, uspeh naravoslovnih predmetov (matematika, kemija ali fizika) v 3. in 4. letniku 30 % točk.