Pedagogika in andragogika (enopredmetni)

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Univerzitetni
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Filozofska fakulteta UL

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Profesor pedagogike in andragogike (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je študentom zagotoviti: kakovostno družboslovno-humanistično izobrazbo, s poudarkom na sistematičnem spoznavanju temeljev pedagoških in andragoških ved; uvajanje v široko poznavanje znanstvenih in strokovnih virov ter njihovo spremljanje; obvladovanje znanstvenih paradigem in orientacij, pomembnih za razumevanje vzgojnih in izobraževalnih procesov ter za sodelovanje pri reševanju praktičnih problemov, za obvladovanje praktičnega ravnanja v različnih izobraževalnih kontekstih in na različnih šolskih stopnjah; kompetenten vstop v delo, samostojnost in iniciativnost pri odločanju ter vodenju zahtevnih del v različnih dejavnostih šole, pri pouku in drugih oblikah dela v šoli, ter pri ustreznih izvenšolskih dejavnostih, v različnih oblikah izobraževanja in delovanja na področju kulture; razvijanje načinov razmišljanja in delovanja, ki so značilni za znanstveno zasnovano poučevanje in učenje ter za uvajanje v sodobno znanstveno mišljenje in znanstvene prakse; razvijanje socialno-etične refleksivnosti, zavezanost profesionalni etiki, razvijanje strokovne kritičnosti in odgovornosti pri delu z ljudmi, pri sodelovanju v skupnosti in delu z informacijami; usposobljenost in pripravljenost za profesionalno samorefleksijo ter za analiziranje kompleksnih situacij pri poučevanju in učenju ter usposobljenost za posodabljanje, evalvacijo in samoevalvacijo delovnih procesov z uporabo znanstvenih sredstev; pripravljenost za sodelovanje pri reševanju pedagoških in andragoških vprašanj, ki se nanašajo na organizacijo in vodenje institucij, pri razvijanju programov, dela in procesov ter za pomoč pri pedagoškem in andragoškem svetovanju;

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura in izpit iz enega od predmetov splošne mature – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000 €

Prejšnji članek
Naslednji članek
30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
292SledilciSledite