Politologija – študije politike in države

Način študija:
Redni
Stopnja:
Univerzitetni
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Fakulteta za družbene vede UL
Trajanje študija:
REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Diplomirani politolog (UN)
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Če te zanimajo aktualni politični dogodki in družbene dileme sodobnih družb, potem je ta program prava izbira, saj gre za temeljni politološki program, s posebnim poudarkom na interdisciplinarnem študiju političnih idej, institucij in praks.

Program omogoča vpogled v politične procese in teorije, pojme ter koncepte politične znanosti, ter omogoča razumevanje delovanja najrazličnejših političnih sistemov. Študenti na programu pridobijo znanja o globalizaciji, državi, državljanstvu, političnih institucijah, družbenih gibanjih, o javni upravi in javnih politikah, o delovanju oblasti, političnih ideologijah, ekologiji, pravicah in svoboščinah. Program pri obravnavi teh vprašanj posega na polje političnih teorij, zgodovine političnih idej, politične filozofije, političnega komuniciranja, politične ekonomije in primerjalnih politik.

S končanim študijem lahko diplomant ali diplomantka začne svojo karierno pot na področju zunanjih zadev, v javni upravi, lahko upravlja s človeškimi viri, se poglobi v informatiko, politične stranke, lahko sodeluje z vodstvi podjetij, pri lobiranju, v evropskih institucijah, nevladnih mrežah, se znajde med zasebnimi podjetniki, analitiki, političnimi svetovalci, raziskovalci in podobno.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • pred 1.6.1995 končan štiriletni srednješolski program.