Pomorstvo

  Fakulteta za pomorstvo in promet

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti) Fakulteta za pomorstvo in promet
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Magister inženir pomorstva
  ?️ Kraj izvajanja: Portorož

  O študijskem programu

  Temeljni cilji programa kompleksno zajemajo zakonsko opredeljene cilje magistrskega študija, raziskovalno strokovne elemente, značilnosti sodobnega in okolju prijaznega pomorstva ter mednarodno uveljavljene, vsebinsko strokovne in nivoju študija opredeljene cilje.

  Pridobljeno znanje na tej stopnji omogoča študentom nadaljevanje študija na doktorskem študijskem programu ali pa zaposlitev na področju raziskovanja in razvoja, storitvenih dejavnosti pomorstva, transporta, prometa, morskih ved in z njimi spremljajočih dejavnosti, državne uprave, gospodarskih in interesnih združenj,… [Skrij]

  Vpisni pogoji

  • Zaključen bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje ali nebolonjski visokošolski strokovni študijski program s strokovnega področja Transportne storitve, ki je ovrednoten s 180 KT, ali
  • zaključen bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje na Fakulteti za pomorstvo in promet, ovrednoten s 180 KT, ali
  • zaključen nebolonjski dodiplomski študijski program na Fakulteti za pomorstvo in promet, ovrednoten s 180 KT, ali
  • zaključen bolonjski dodiplomski študijski program 1. stopnje ali nebolonjski dodiplomski visokošolski strokovni študijski program s strokovnih področij Naravoslovje, matematika in računalništvo ali Tehnika ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija glede na različnost strokovnega področja, iz predmetov: Transportni sistemi v pomorstvu (4 KT) in Obalna navigacija (9 KT), ali
  • zaključen bolonjski dodiplomski študijski program 1. stopnje ali nebolonjski dodiplomski visokošolski strokovni program z ostalih strokovnih področij, ki je ovrednoten z najmanj 180 KT, ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu 27 KT, ki so bistvene za nadaljevanje študija glede na različnost strokovnega področja, iz predmetov: Transportni sistemi v pomorstvu (4 KT), Obalna navigacija (9 KT), Ravnanje s tovorom I (7 KT), Ladijski motorji(7 KT), ali
  • uspešno zaključeno enakovredno izobraževanje v tujini.

  Šolnina

  Za izredni študij, posamezni letnik: 2.900€.

  Študijske smeri

  • Morske vede
  • Pomorski sistemi
  • Pomorsko inženirstvo
  Prejšnji članekTehnologija prometa in logistika
  Naslednji članekPromet
  marketing [afna] nevtron.eu

  Marketing