Promet

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Fakulteta za pomorstvo in promet UL
Trajanje študija:
REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister inženir prometa
Kraj izvajanja:
Portorož

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je nadgradnja strokovnega znanja in usposobljenosti za reševanje zahtevnih strokovnih in delovnih problemov s področja prometnih ved, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju. Pridobljeno znanje omogoča interdisciplinarno razumevanje problematike, predvsem prometnih tehnologij, transportne logistike, varnosti v prometu in drugih procesov, ki zagotavljajo učinkovito funkcioniranje prometnega sistema.

Pridobljeno znanje na tej stopnji omogoča študentom nadaljevanje študija na doktorskem študijskem programu ali pa zaposlitev na področju raziskovanja in razvoja, storitvenih dejavnosti transporta, prometa, transportne logistike in z njimi spremljajočih dejavnosti, državne uprave, gospodarskih in interesnih združenj in podobno.

Vpisni pogoji

  • Zaključen bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje ali nebolonjski visokošolski strokovni študijski program s strokovnega področja Transportne storitve, ki je ovrednoten s 180 KT, ali
  • zaključen bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje na Fakulteti za pomorstvo in promet, ovrednoten s 180 KT, ali
  • zaključen nebolonjski dodiplomski študijski program na Fakulteti za pomorstvo in promet, ovrednoten s 180 KT, ali
  • zaključen bolonjski dodiplomski študijski program 1. stopnje ali nebolonjski dodiplomski visokošolski strokovni študijski program s strokovnih področij Naravoslovje, matematika in računalništvo ali Tehnika ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija glede na različnost strokovnega področja, iz predmetov: Tehnologija prometa (8 KT) in Transportna logistika (6 KT), ali
  • zaključen bolonjski dodiplomski študijski program 1. stopnje ali nebolonjski dodiplomski visokošolski strokovni program z ostalih strokovnih področij, ki je ovrednoten z najmanj 180 KT, ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu 27 KT, ki so bistvene za nadaljevanje študija glede na različnost strokovnega področja, iz predmetov: Tehnologija prometa (8 KT), Transportna logistika (6 KT), Inteligentni transportni sistemi (7 KT), Prometna varnost (7 KT), ali
  • uspešno zaključeno enakovredno izobraževanje v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.900€

Študijske smeri

  • Prometna tehnologija
  • Prometna varnost
  • Transportna logistika
Prejšnji članek
Naslednji članek