Poslovna logistika

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Ekonomska fakulteta UL
Trajanje študija:
REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister poslovnih ved
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Kako upravljati z zalogami v proizvodnji, distribuciji in skladiščenju? Kako napovedati povpraševanje po izdelku in uskladiti proizvodnjo? Zakaj povezati proizvodnjo, zaloge in distribucijo v skupini podjetij? Kako naj organiziramo svojo distribucijsko mrežo? Kako zagotoviti informacije o proizvodu vsem podjetjem, ki ustvarjajo proizvod? Ali lahko zmanjšamo stroške logistike?

Magistrski program Poslovna logistika – najboljša pot do vrhunske izobrazbe na področju poslovne logistike: poslovna znanja v kombinaciji z veščinami informatizacije poslovanja; strateška izhodišča poslovanja podjetij v informacijski dobi; načrtovanje poslovne logistike, njeno upravljanje in optimizacija; obravnava področja z različnih vidikov – notranje in zunanje logistike, spremenjenih poslovnih modelov, obvladovanja poslovnih sprememb in informatizacije; tveganja, management zalog, usklajevanje nagrajevanja; razumevanje strateških interesov Slovenije kot bodočega ključnega logističnega centra za Srednjo in Vzhodno Evropo.

Vpisni pogoji

  • Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ali kdor je končal dosedanji študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij, ali
  • končan enakovreden študijski program z drugih strokovnih področij, naveden v prejšnji alineji, ter opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij in sicer pri predmetih Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in Uvod v poslovanje (6 ECTS).

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.952€.

Prejšnji članek
Naslednji članek