Poslovni sekretar

  Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Poslovni sekretar
  ?️ Kraj izvajanja: Maribor

  O študijskem programu

  Višješolski program Poslovni sekretar je praktično naravnan, teorija se prepleta s prakso, pridobljena znanja pa študentje lahko takoj uporabijo v svojem delovnem okolju.

  Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.