Poslovni sekretar

Način študija:
Izredni
Stopnja:
Višješolski
Univerza:
Višješolski zavodi
Zavod:
GEA College – Fakulteta za podjetništvo, Ljubljana
Trajanje študija:
IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Poslovni sekretar
Kraj izvajanja:
Ljubljana in online

O študijskem programu

Poslovni sekretar je nepogrešljiva oseba v vsakem poslovnem okolju, saj je v veliko pomoč in podporo managerju in sodelavcem, kajti za vsakih odličnim vodjem stoji kompetenten poslovni sekretar.

Študentje pridobijo znanja in strokovno usposobljenost za samostojno organiziranje, načrtovanje in vodenje delovnih procesov v tajništvu. Pridobijo široko strokovno teoretično in praktično znanje iz organizacije in pisarniškega poslovanja ter sposobnosti komunikacije in obvladovanja stresnih situacij.

Predavanja potekajo od oktobra do konca junija, dvakrat tedensko, v popoldanskem času. Študentom, ki zaradi službenih ali drugih obveznosti ne morejo redno obiskovati predavanj, pomagamo pri oblikovanju osebnega izobraževalnega načrta, ki vključuje način študija in razporeditev študijskih obveznosti. Način študija je organiziran tako, da omogoča redno delo. Predavanja potekajo modularno, po dva predmeta v sklopu. Po zadnjem predavanju pri predmetu sledi prvi izpitni rok, nato se pričnejo predavanja iz novih predmetov. Drugi in tretji izpitni rok sta razpisana dodatno. Študentom, ki se rednih izpitnih rokov zaradi službenih ali drugih razlogov ne morejo udeležiti, omogočimo organizacijo izrednih izpitnih rokov.

Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Prejšnji članek
Naslednji članek